วิธีโทรศัพท์ฉุกเฉิน

วิธีโทรศัพท์ฉุกเฉิน

 • เมื่อเกิดอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ ...... โทร “110” (สำนักงานใหญ่ของตำรวจจังหวัดจะเป็นผู้รับ)
 • เมื่อเกิดไฟไหม้หรือต้องการรถฉุกเฉิน ...... โทร “119” (สำนักงานใหญ่ของสำนักงานดับเพลิงในท้องถิ่นจะเป็นผู้รับ)

เมื่อเกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน (ก่อนโทรศัพท์)

 1. ไม่ตื่นตระหนก ไม่โวยวาย และตั้งสติ
 2. ตรวจสอบสถานการณ์ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบัน
 3. กำหนดขั้นตอนว่าจะทำอะไร แล้วลงมือทำ
 4. กรณีต้องรับการรักษาฉุกเฉิน ให้ดู “สถานะของอาการป่วยหรือบาดเจ็บ” โดยเฉพาะ “ตอบสนองต่อการเรียกหรือไม่”
 • “อุบัติเหตุฉุกเฉิน” หมายถึง การป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกระทันหัน และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเพียงพอทันทีอาจส่งผลถึงชีวิตได้

ขอให้โทรศัพท์ฉุกเฉินตามนี้ (เหมือนกรณีแจ้งเหตุร้ายทางโทรศัพท์)

 1. โทร “119” โดยไม่มีรหัสพื้นที่
 2. เมื่อมีคนรับสายให้บอกว่า “ไฟไหม้” หรือ “ฉุกเฉิน”
 3. แจ้งตำแหน่งว่า “เลขที่ ○○ เมือง ○○” หรือ “แยก ○○”
 4. กรณีของไฟไหม้ ให้ตั้งสติแล้วแจ้งว่า “อะไร” “ที่ไหน” “แล้วเป็นอย่างไร”
 5. แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 6. กรณีที่มีผู้ป่วยหรือบาดเจ็บหลายคน อย่าลืมแจ้งจำนวน
  • อย่าตื่นตระหนก และตอบคำถามของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
  • กรณีที่โทรจากโทรศัพท์สาธารณะ ให้ยกหู กดปุ่มสีแดงสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และโทร “119”
  • การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสถานที่เกิดไฟไหม้ กรุณาติดต่อบริการทางโทรศัพท์ของสำนักงานดับเพลิง (42-0119)
  • การแนะนำแพทย์หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบและติดต่อสอบถามอื่น ๆ กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป (43-4151)
  • กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อไปนี้ จำเป็นต้องรีบเป็นพิเศษ
   1. เลือดออกมาก
   2. หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น
   3. รับประทานสารพิษ ช็อกจากอาการแพ้
   4. ไม่ได้สติ