ศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เมืองได้กำหนดให้สถานที่สาธารณะ เช่น โรงเรียนในเมือง หอชุมชน ฯลฯ เป็นศูนย์หลบภัย
ขอให้ตรวจสอบศูนย์หลบภัยสำหรับกรณีฉุกเฉิน และตรวจสอบเส้นทางหลบภัยล่วงหน้า

ศูนย์หลบภัยระดับที่ 1

เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ แต่ละหอชุมชนจะเปิดเป็นศูนย์หลบภัยระดับที่ 1 ทันที
โดยแต่ละหอชุมชนจะมีเตรียมวิทยุเพื่อป้องกันภัยพิบัติของท้องถิ่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน เตาทำความร้อน ผ้าห่ม อาหาร และน้ำดื่มเอาไว้ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติแบบใดหากหลบภัยไปที่หอชุมชนก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลายวัน

ศูนย์หลบภัยระดับที่ 2

เมื่อมีประกาศเตือนให้หลบภัยหรือศูนย์หลบภัยระดับที่ 1 เต็มแล้ว จะมีเปิดศูนย์หลบภัยระดับที่ 2
ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดและสถานที่ของภัยพิบัติ
ซึ่งจะมีประกาศโดยรถของภาครัฐและรถดับเพลิงในพื้นที่เป้าหมาย และมีเจ้าหน้าที่ของเมืองและพนักงานดับเพลิงไปแจ้งตามบ้าน

 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณโอดาเตะมินามิ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณโอดาเตะคิตะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณชากาไน)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณนากากิ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณคามิกาวะโซอิ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณชิโมกาวะโซอิ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณมานากะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณนิอิดะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณจูนิโชะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณฮานาโอกะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณยาตาเตะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณโอกิดะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณฮิกาชิตาเตะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณนิชิตาเตะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณโอกูโซะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณฮายากูจิ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณอิวาเซะ)
 • ตารางรายชื่อศูนย์หลบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ (บริเวณยามาดะ)

การกำหนดศูนย์หลบภัยสวัสดิการ

เมืองได้ทำ “ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดศูนย์หลบภัยสวัสดิการเมื่อเกิดภัยพิบัติ” ลงวันที่ 30 มกราคม 2017 กับนิติบุคคลสวัสดิการสังคม 6 แห่งที่มีศูนย์สวัสดิการสังคมภายในเมือง และกำหนดให้ศูนย์ 16
แห่งเป็นศูนย์หลบภัยสวัสดิการ
ศูนย์หลบภัยสวัสดิการเป็นศูนย์ที่เปิดรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ ซึ่งอาจมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตในศูนย์หลบภัยทั่วไป รวมถึงครอบครัว ฯลฯ ของบุคคลเหล่านั้น
ทั้งนี้ เมืองจะตรวจสอบสถานะการรับผู้หลบภัยและขอให้เปิดศูนย์หลบภัยสวัสดิการ ไม่สามารถไปใช้บริการหลบภัย ฯลฯ ได้โดยตรง • รายชื่อศูนย์อพยพสวัสดิการ