Điểm lánh nạn khi có thảm họa

Điểm lánh nạn khi có thảm họa

Thành phố chỉ định các cơ sở công cộng như trường học trong thành phố, các trung tâm cộng đồng là điểm lánh nạn.
Hãy kiểm tra lộ trình từ trước để lánh nạn và xác nhận điểm lánh nạn khi khẩn cấp.

Điểm lánh nạn cấp 1

Trường hợp thảm họa lớn xảy ra, đầu tiên thành phố sẽ thiết lập các trung tâm cộng đồng làm điểm lánh nạn cấp 1. Các trung tâm cộng đồng luôn được trang bị mạng không dây hành chính phòng chống thiên tai, máy phát điện khẩn cấp, lò sưởi gang, chăn, thực phẩm, nước uống. Dù là thảm họa nào đi nữa, nếu lánh nạn tại trung tâm cộng đồng thì thành phố đã chuẩn bị hệ thống để có thể sống vài ngày.

Điểm lánh nạn cấp 2

Sau khi đã phát đi khuyến cáo lánh nạn và điểm lánh nạn cấp 1 đã đủ người, thành phố sẽ xem xét quy mô và địa điểm của thảm họa, rồi lúc thích hợp sẽ thiết lập điểm lánh nạn cấp 2.
Bên cạnh việc xe công của thành phố và xe cứu hỏa thực hiện loan báo đến các vùng đối tượng, viên chức thành phố và thành viên đội cứu hỏa sẽ thăm từng hộ gia đình để thông báo.

 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Odateminami)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Odatekita)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Shakanai)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Nagaki)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Kamikawazoi)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Shimokawazoi)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Manaka)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Niida)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Junisho)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Hanaoka)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Yatate)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Ogita)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Higashitate)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Nishitate)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Okuzo)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Hayaguchi)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Iwase)
 • Danh sách điểm lánh nạn khi có thảm họa (vùng Yamada)

Về chỉ định điểm lánh nạn phúc lợi

Thành phố ký kết “Hiệp định liên quan kinh doanh thiết lập điểm lánh nạn phúc lợi khi xảy ra thảm họa” vào ngày 30 tháng 1 năm 2017 với 6 công ty phúc lợi đang kinh doanh cơ sở phúc lợi xã hội trong thành phố, chỉ định 16 cơ sở làm điểm lánh nạn phúc lợi.
Điểm lánh nạn phúc lợi là cơ sở để tiếp nhận những người cần được quan tâm đặc biệt và người nhà của họ như người cao tuổi, người khuyết tật có thể gặp trở ngại trong sinh hoạt lánh nạn tại các điểm lánh nạn nói chung khi xảy ra thảm họa.
 Khi thiết lập điểm lánh nạn phúc lợi, sau khi thành phố xác nhận tình hình tiếp nhận của cơ sở, thì sẽ yêu cầu thiết lập. Không thể sử dụng lánh nạn trực tiếp. • Danh sách điểm lánh nạn phúc lợi