Cách gọi điện thoại khẩn cấp

Cách gọi điện thoại khẩn cấp

 • Khi xảy ra sự cố, tai nạn‥‥‥gọi đến “số 110” (Tổng bộ cảnh sát tỉnh tiếp nhận cuộc gọi)
 • Khi có hỏa hoạn, gọi xe cứu thương ‥‥‥‥gọi đến “số 119” (Tổng bộ cứu hỏa của khu vực tiếp nhận cuộc gọi)

Nếu có hỏa hoạn hay tai nạn cần cấp cứu (trước khi gọi điện thoại)

 1. Không hốt hoảng, không rối lên, bình tĩnh.
 2. Nắm bắt tình hình hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
 3. Quyết định trình tự sẽ làm gì rồi hành động.
 4. Trường hợp cấp cứu thì “tình trạng bệnh và thương tích”, đặc biệt là “có phản ứng lại khi được gọi không”
 • “Tai nạn cần cấp cứu” có nghĩa là bệnh và thương tích xảy ra đột ngột mà nếu không chữa trị đầy đủ ngay lập tức thì có ảnh hưởng đến sự duy trì tính mạng.

Hãy gọi điện thoại khẩn cấp như sau (Tương tự cho cách báo tin từ điện thoại di động)

 1. Gọi đến “số 119”, không cần gắn mã vùng.
 2. Sau khi kết nối, hãy nói “Hỏa hoạn”, “Cấp cứu”.
 3. Hãy nói địa điểm như “Số ○○ phường ○○” hoặc “giao lộ ○○”.
 4. Nếu là hỏa hoạn thì bình tĩnh nói “việc gì”, “ở đâu”, “như thế nào”.
 5. Hãy nói tên và số điện thoại của bạn.
 6. Khi có nhiều người bị thương và người bệnh, đừng quên số người.
  • Đừng hốt hoảng, hãy trả lời rõ rằng câu hỏi của nhân viên phụ trách.
  • Cách gọi từ điện thoại công cộng là trước hết nhấc ống nghe lên, nhấn nút báo tin khẩn cấp màu đỏ, rồi gọi “số 119”.
  • Để hỏi về nơi xảy ra hỏa hoạn, hãy gọi đến dịch vụ điện thoại cứu hỏa (42-0119)
  • Để giới thiệu bác sỹ, bệnh viện phụ trách, các thắc mắc khác, hãy gọi số thuê bao dùng chung (43-4151).
  • Các trường hợp tai nạn cần cấp cứu sau đặc biệt cần gấp rút.
   1. Xuất huyết nhiều
   2. Ngưng thở, ngưng tim
   3. Sốc do uống thuốc độc, ngộ độc
   4. Bất tỉnh