เท็งคูโนะมัตสึ

tenkuunomatsu_winter.jpg

“เท็งคูโนะมัตสึ” ที่ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่อยู่บนทางลาดที่ต้นไม้รอบแหล่งออนเซ็นโอตากินี้โดนตัด และกลายเป็น “ต้นไม้สามเศียร” ที่ 1 ลำต้นแตกเป็น 3 ต้นจากกึ่งกลาง ที่ญี่ปุ่นต่างกล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “มีเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในต้นไม้สามเศียร” มันเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ยักษ์เพราะคนตัดไม้กับนายพรานไม่ตัดและบูชาเป็น “เทพเจ้าแห่งภูเขา” กล่าวกันว่าอาจจะเป็นต้นสนแดงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด แล้วต้นไม้สามเศียรที่ใหญ่ขนาดนี้ก็จัดว่าหายากอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน

 ในยุคปีเฮเซที่ 23 (ปี 2011) ได้มีการเลือกชื่อของต้นสนมาจาก 203 ชื่อที่ส่งมาจากทั่วประเทศ และตั้งชื่อว่า “เท็งคูโนะมัตสึ (ต้นสนสูงเสียดฟ้า)”

สถานที่ตั้ง จูนิโชะ อำเภอโอดาเตะ

 [168KB]

ความสูงลำต้น : 31.9 เมตร

รอบลำต้น : 5.75 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น : 2.18 เมตร

การยืดของกิ่งก้าน : ทิศตะวันออกจรดตะวันตก 30.90 เมตร, ทิศเหนือจรดใต้ 26.05 เมตร

อายุโดยประมาณ : 300 ปี