หินโทวาดะอิชิ(タイ語)

 ดำเนินการแบบครบวงจรตั้งแต่การขุดหินโทวาดะอิชิปีละ 3,000 ตันจากยากุชิโมริ (ภูเขา) ซึ่งทั้งภูเขาเกิดจากหินเถ้าภูเขาไฟสีเขียว (เถ้าภูเขาไฟที่แข็งตัวแล้วซึ่งปะทุที่ก้นทะเลเมื่อประมาณ 10 ล้านปีก่อน) ไปจนถึงการแปรรูปด้วยมือของช่างฝีมือผู้ชำนาญการ

  หินโทวาดะอิชิเป็นหินธรรมชาติหายากที่มีอยู่แค่ที่นี่เพียงแห่งเดียวในโลก โทนสีเขียวกับสีน้ำเงินสวยงามที่ธรรมชาติเป็นผู้ถักทอขึ้นมานั้นเกิดจากเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่อยู่ในหินถูกกักขังอยู่ในเถ้าภูเขาไฟโดยไม่มีการออกซิเดชัน ถูกใช้เป็นแผ่นหินและวัสดุก่อสร้าง แถมยังมีการใช้เป็นวัสดุพื้นของบ่อแช่ออนเซ็นหรือบ่อแช่น้ำมาตั้งแต่สมัยก่อน เพราะถือว่าเป็นหินที่มีความนุ่ม ลื่นยากแม้จะเปียกน้ำ รวมถึงเป็นเลิศทั้งด้านการเก็บความร้อนและการกักเก็บน้ำเป็นพิเศษ ลักษณะเด่นอยู่ตรงให้ผิวสัมผัสที่ดีจนรู้สึกได้ ระยะหลังมานี้มีการขยายโดยนำผงหินไปใช้เป็นวัสดุไบโอและอาหารจุลินทรีย์ ทั้งยังนำผงหินไปทำเป็นวัสดุกำแพงฟังก์ชันและวัสดุปรับปรุงผืนดิน แถมยังยอมรับกันว่านำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหินตกแต่งได้อีกด้วย

     ตัวอย่างการใช้หินโทวาดะ

  [915KB]  [969KB]

ที่ตั้งของสถานที่ผลิต

ไม่สามารถเยี่ยมชมบริษัทอุตสาหกรรมนากาโนะได้(38 ชิโมโมมิไน นากาโนะ ตำบลฮิไน อำเภอโอดาเตะ)

ไม่สามารถเยี่ยมชม บริษัทอุตสาหกรรมนากาโนะ ได้

มีการใช้งานหินโทวาดะ อิชิ ณ ที่ว่าการอำเภอโอดาเ ตะและ สำนักงานเขตทั่วไปสาขาฮิไน  จึงไม่ควรพลาดมาชมกันให้ได้